top of page

Heywear - Teaser

Tillsammans med Skogens Media gjorde vi denna teaserfilm inför lanseringen av en ny och banbrytande optikkedja i New York City - Heywear.

Uppdrag: Postproduktion

Format: Teaserfilm

Produktionsår: 2019

Kund: Heywear

Samproducent: Skogens Media

bottom of page